Nadace Fidlovačka

 

 IČO: 629 30 842

 se sídlem Praha 4, Křesomyslova 625 , vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 18

 

Vážení přátelé  a  sponzoři Nadace Fidlovačka !

      28. října 1998 byla slavnostně otevřena budova zrekonstruovaného divadla v Křesomyslově ulici 625 v Praze 4. Znovuotevřením tohoto divadelního domu byl naplněn hlavní účel nadace, jejímiž sponzory a podporovateli jste byli po léta i Vy. Šestnáct divadelních sezón si Nadace Fidlovačka pronajímala budovu divadla, kterou dále podnajímala Divadlu Na Fidlovačce, s.r.o. a všemožně podporovala umělecký provoz této instituce. Do dnešního dne bylo nastudováno na sedmdesát inscenací, často pozoruhodných a oceněných nejen kritikou, ale hlavně diváky, kteří za všechna ta léta vytvořili silnou návštěvnickou obec. Vyrostla zde řada hereckých osobností, přišly i ceny Thálie a Divadlo Na Fidlovačce se stalo uznávanou velkou pražskou scénou. Na tomto „nuselském zázraku“ jste se podíleli svými příspěvky a sponzorskými dary i Vy.

   P ř i j m ě t e   z a   t o   n a š e   u p ř í m n é   p o d ě k o v á n í  !

     To, co v minulosti bylo funkční, se postupem let stalo těžkopádným a existence naší nadace se stále více jevila jako nadbytečná. Logickým krokem bylo převedení pronájmu divadelní budovy v Křesomyslově ul. 625 přímo na Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. Stalo se tak v uplynulých dnech po náležitém výběrovém řízení.

     Je zřejmé, že změna nájemní smlouvy přinese nejen zjednodušení vztahu mezi Divadlem Na Fidlovačce s.r.o. a Městskou Částí Praha 4 a jejími organizacemi, ale odstraní i zbytečné náklady, související s účetnictvím nadace i divadla, sníží daňovou zátěž DNF a v neposlední řadě přivede pod jednu správu oba divadelní sály (v Křesomyslově a Boleslavově ulici).

     Z výše uvedeného vyplývá, že kontinuita umělecké činnosti Divadla Na Fidlovačce zůstane do budoucích let zachována a Nadace Fidlovačka tak s klidným svědomím může 30.6.2014 ukončit svoji existenci. Prosíme, neposílejte tedy na konto nadace již žádné finanční prostředky.

     Zánik Nadace Fidlovačka však v žádném případě neznamená konec Divadla Na Fidlovačce. Ba právě naopak! Divadlo, které stojí na vlastních nohou, vykročí do další sezóny již samostatně. A tak jako jste doposud svými finančními dary přispívali na činnost Nadace Fidlovačka a zprostředkovaně jste tedy podporovali i umělecký provoz divadla, můžete od této chvíle pomáhat Divadlu Na Fidlovačce přímo.  Cesta k tomu se jistě najde.

     Přejeme za sebe, a pevně věříme, že i za Vás, nuselskému divadlu do dalších let hodně uměleckých úspěchů na obou scénách a velkou diváckou přízeň!

H o d n ě   š t ě s t í   i   V á m !

                                                                   Za Nadaci Fidlovačka

                                                                                                                         Zdeněk Palusga

                                                                     předseda správní rady 

                                                                  V Praze dne 30.06.2014

 

            

Správní rada : 

Předseda            Zdeněk Palusga

Člen                    Pavel Šimák

Člen                    Boris Hlaváček

 

 

 
 
                           

HISTORIE NADACE

 

Výroční zpráva Nadace Fidlovačka za rok 2010 - ke stažení ZDE

Finanční rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2010 - ke stažení ZDE

Výroční zpráva Nadace Fidlovačka za rok 2011 - ke stažení ZDE

Výroční zpráva Nadace Fidlovačka za rok 2012 - ke stažení ZDE

Výroční zpráva Nadace Fidlovačka za rok 2013 - ke stažení ZDE

 

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM

06.09.2016 | Úterý
19:30
Nerušit, prosím

07.09.2016 | Středa
19:30
Techtle mechtle

07.09.2016 | Středa
19:30
Můj báječný rozvod

08.09.2016 | Čtvrtek
19:30
Eva tropí hlouposti

09.09.2016 | Pátek
19:30
Jen žádný sex prosím, jsme přece...

Celý program

 

Odebírat novinky a program

Vyplněním souhlasím s poskytnutím údajů

      

     Hlavní město Praha 
 
          
 

          

               

               partneři

       

         

  

       

       mediální partner DNF


       

     

   

 

     
 

 

 

         

 

 

Klub přátel DNF