Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLA NA FIDLOVAČCE

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek do Divadla Na Fidlovačce, dále jen „DNF“. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (divadlo) a kupujícího (divák). Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky.

Čl.1. Kontakty

1.1.  Pokladna: telefon č.: 241 404 040, 773 831 705, Pokladna Komorní Fidlovačky, E-mail: pokladna@fidlovacka.cz , (kupující uvede do e-mailu své telefonní číslo pro možný kontakt). DNF bezvýhradně dodržuje ustanovení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.2.  Obchodní oddělení: telefon č.: 261 215 721, 241 409 346, e-mail: objednavky@fidlovacka.cz

Čl.2. Prodej

2.1.  POKLADNA PRO DIVADLO NA FIDLOVAČCE I KOMORNÍ FIDLOVAČKU:
Denní pokladna ve foyer Divadla Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4: po – pá: 10.00 – 19.00 hod., so: 13.00 – 18.00 hod. (v den večerního představení do 19.00), ne: v den představení 1 hodinu před jeho začátkem.
POKLADNA V BUDOVĚ KOMORNÍ FIDLOVAČKY, Boleslavova 13, Praha 4, Otevírací doba:
v den představení 1 hodinu před jeho začátkem.

2.2.  ON-LINE VSTUPENKY (e-vstupenky) Systém online vstupenek se řídí pravidly WEBTICKETU.

2.3.  REZERVACE Vstupenky zarezervované on-line je možné vytisknout nebo vyzvednout a zaplatit v pokladně DNF (možnost platit platební kartou)

2.4.  Vstupenky zarezervované osobně, telefonicky nebo e-mailem se mohou vyzvednout na pokladnách DNF.

2.5.  Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou dány zpět do volného prodeje.

Čl. 3. Možnosti (způsob) prodeje

3.1.  Objednávky jsou přijímány jako objednávky podniků i jednotlivců na libovolný počet vstupenek v obchodním oddělení DNF nebo na pokladnách DNF. Před zasláním objednávky lze kontaktovat obchodní oddělení DNF pro podrobné informace. Formulář na objednávky se nachází na webových stránkách DNF.

3.2.  Abonentní kupón a dárkový kupón - kupující si sám zvolí tituly, které v daném kalendářním roce navštíví. Kupony se vztahují na libovolná představení – mimo Silvestrovské představení.

Čl. 4. Platba

4.1.  Hotově u pokladny (možno použít platební kartu), přijímáme šeky Sodexo Pass a Accor Services, kupony Unišek+

4.2.  Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel

4.3.  Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenek je trestné.

Čl. 5. Další podmínky

5.1.  Divák má právo na uplatnění slevy ze vstupného, splňuje-li nároky na její poskytnutí, tzn. držitelům průkazů ZTP, ZTP/P. Do foyer a do lóží hlediště je bezbariérový přístup. Prostory komorní scény jsou rovněž bezbariérové.

Čl. 6. Změna programu vyhrazena

6.1.  Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nenavštíví jej, může nevyužité vstupenky vrátit nebo vyměnit v místě nákupu vstupenek. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí, pokud je prokázáno, že divák na představení nebyl. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou vráceny objednatelům jako celek.

6.2.  Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení žádat o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení.

Čl. 7. Zvláštní ustanovení

7.1.  DNF si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek