Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Divadla Na Fidlovačce

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek do Divadla Na Fidlovačce, dále jen „DNF“. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (divadlo) a kupujícího (divák). Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na představení či koncert.

Prostřednictvím newsletteru může divák dostávat bezplatné informace o akcích DNF.

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před představením.

Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou dány zpět do volného prodeje.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit. Při zakoupení je nutné, aby si divák zkontroloval správnost údajů na vstupence. Na pozdější reklamace není nárok.

Možnosti zakoupení vstupenek

1) Online přes Webticket:

Po zaplacení online je třeba elektronické vstupenky vytisknout. Při rezervaci online je možné vstupenky vyzvednout a zaplatit na pokladně DNF.

2) Na pokladně divadla:

Na pokladně divadla, v uvedené otevírací době, je možná platba hotově, kartou, benefitními šeky či dárkovými a abonentními kupony. Více info na pokladně nebo v obchodním oddělení.

3) Přes obchodní oddělení:

Přes obchodní oddělení lze provádět jednotlivé i hromadné objednávky. Vstupenky jsou hrazeny převodem na základě zaslané faktury.

Hromadné objednávky lze řešit pouze přes obchodní oddělení DNF.

V období divadelních prázdnin plní funkci pokladny obchodní oddělení DNF.

4) Přes prodejní portály:

Vstupenky lze zakoupit také přes Kulturní portál, TICKETPORTAL a GoOut.

Změna programu vyhrazena

1) Vstupenky zakoupené v DNF (na pokladně či přes obchodní oddělení):

Při změně představení lze vstupenky vyměnit za jiný termín dle pokynů obchodního oddělení DNF.

Při zrušení představení lze vstupenky vyměnit za jiný termín či vrátit do 1 měsíce od původního data představení.

Při uskutečnění náhradního termínu představení zůstávají vstupenky na náhradní termín v platnosti. V případě, že náhradní termín nevyhovuje, lze do 1 měsíce od zveřejnění náhradního termínu vyměnit za jiný termín titulu.

2) Vstupenky zakoupené online přes Webticket:

Při změně představení lze vstupenky vyměnit za jiný termín v místě prodeje dle pokynů Webticketu.

Při zrušení představení jsou peníze za vstupenky automaticky vráceny Webticketem bezhotovostní návratnou transakcí.

Při uskutečnění náhradního termínu je třeba se řídit pokyny Webticketu.

3) Vstupenky zakoupené přes prodejní portály:

Při změně představení lze vstupenky vyměnit za jiný termín v místě prodeje dle pokynů daného prodejního portálu.

Při zrušení představení lze vstupenky vyměnit za jiný termín či vrátit v místě prodeje.

Při uskutečnění náhradního termínu je třeba se řídit pokyny prodejce, tedy prodejního portálu.

V případě, že bude odehrána alespoň polovina představení, zaniká nárok na vrácení vstupného.

Pokud z důvodu vyšší moci nebude možné představení odehrát, vstupné se nevrací, ale bude sdělen náhradní termín představení. Informace podá obchodní oddělení DNF.

Náhrada jiných nákladů (za dopravu či ubytování) není poskytována.

Při zveřejnění mimořádných nabídek není nárok na kompenzaci dříve zakoupených vstupenek.

O případném nároku na zvýhodněné vstupné je třeba informovat předem. Pozdější reklamace není možná.

Zakoupené vstupenky nelze vyměnit později než 21 dní před termínem představení.

Do foyer a do lóží hlediště je bezbariérový přístup. Vstupenky pro držitele ZTP a ZTP/P průkazu je třeba objednat přes obchodní oddělení DNF.

Bez kontrolního útržku není vstupenka platná.

Poškozená vstupenka je neplatná.

Ve výjimečných případech může obchodní oddělení DNF vystavit duplikát ztracené vstupenky.

Po zahájení představení není povolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává souhlas ke zhotovení a zveřejnění záznamu představení či koncertů pořadatelem.

Divák má zakázáno pořizovat audio a video záznam během představení či koncertů.

Dítě musí mít svou vstupenku. Návštěva divadla s kojenci není vhodná vzhledem k divákům a účinkujícím.

Zvířatům je vstup zakázán.

DNF si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.