ETIKETA ANEB FAJN VĚDĚT

O hře

12 pravidel slušného chování v muzikálovém zpracování. Také máte někdy zmatek v tom, kdo koho zdraví první, jakou vidličku si vzít při slavnostní večeři ze stolu, anebo kdo komu otvírá dveře? Přesně pro Vás je dětský Muzikál ETIKETA aneb FAJN VĚDĚT. Hudba z dílny Evy Kleinové, Roberta Štolby a Richarda Mašaty a 12 pravidel slušného chování v podání dětí ze ZŠ Vratislavova Vás nejen poučí, ale i pobaví. Patronem projektu je odborník na etiketu, pan Ladislav Špaček.

Autor projektu: Eva Kleinová

Autory textů a hudby jsou: Eva Kleinová, hudební skladatel Robert Štolba a Richard Mašata

Patronem projektu je král české etikety, pan Ladislav Špaček.

 

V představení hraje, zpívá a tančí 250 dětí ZŠ Vratislavova, doprovází jej živý orchestr pod vedením Roberta Štolby a Pěvecký sbor ZŠ Vratislavova pod vedením Evy Kleinové.

 

Muzikál Etiketa zábavnou formou předkládá 12 pravidel slušného chování a osvětluje divákům principy úspěšného fungování rodiny, přátelství a společnosti.

Propojuje kulturní a sociální oblasti, stírá rozdíly mezi dětmi (ten umí to a ten zas tohle) a pomáhá vyniknout nadaným i prospěchově nevýraznějším dětem. Do projektu je zapojeno každé dítě, nejen to vybrané.

Edukačně pomáhá kulturnímu rozvoji českých dětí, začlenit handicapované žáky do kolektivu, stírá sociální rozdíly, rozdíly menšinových skupin a dává možnost  vyniknout i slabším dětem.